top of page

Undervisere ved Fritidsskolen.dk

Martin Juul

Engelsk og dansk overbygningen

 

For mig er det altid vigtigt at eleven opnår en lyst til læring. Dette sker gennem en gensidig forståelse af, hvad der kan forventes af en.

 

Klik på billedet og læs mere

Aase Rønø

Dansk og Tysk overbygningen

 

Min erfaring viser, at personlig vejledning og kurser på små hold kan have stor gavn for den enkelte elev og giver den sikkerhed, som er nødvendig for et tilfredsstillende resultat.

 

Klik på billedet og læs mere

Janne Callesen

Dansk mellemtrin og fransk undervisning. Engelsk alle trin.

Jeg har erfaring i at opdage de potentialer og redskaber, der allerede er tilstede i eleven. Det handler for mig om at opdage, udforske og gøre brug af de styrker og dermed styrke de fortællinger, eleven har om sig selv.

Ulla Vinther

Dansk og tysk mellemtrin

 

Min erfaring viser, at vejledning og kurser på små hold kan få stor betydning for elevens udvikling, både fagligt og selvværdsmæssigt.

 

Klik på billedet og læs mere

Søren vejle

Dansk mellemtrin og overbygning

 

For mig er det vigtigt at skabe tryghed i undervisnings-situationen. Eleven skal føle sig tryg således, at man opnår viljen til forandring.

 

Klik på billedet og læs mere

Ulla Mølvig

Matematik og Tysk overbygning

 

 

Jeg har mødt mange elever, der havde opgivet matematik.Et sådant menneske kan genvinde glæden ved at lege med og blive dygtigere til regning og logik.

 

Klik på billedet og læs mere

Tine Jessen

Dansk indskoling og mellemtrin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på billedet og læs mere

Peter Kjeldsen

Matematik og Fysik Gymnasieniveau

 

 

Birthe Houborg Andersen
Dansk 1- 9 klasse

Det har altid været mit mål, at eleverne opnår tillid til egne evner

Klik på billedet og læs mere

Casper Christensen

Dansk overbygning

 

 

Jeg planlægger altid min undervisning ud fra den forudsætning, at det skal være givtigt for den enkelte, og jeg går gerne langt for at nå målet.

 

 

 

Klik på billedet og læs mere

 

 

 

Helle Ansbjerg

Dansk og matematik indskoling og mellemtrin og dansk som andetsprog

 

 

For mig er det vig tigt at skabe en positiv relation til eleven, da det er grundlaget for elevens udvikling fagligt og personligt.

 

 

Klik på billedet og læs mere

bottom of page