top of page

Birthe Houborg Andersen

Som lærer gennem mange år har jeg primært undervist i fagene dansk, historie og samfundsfag. Jeg har i alle årene fungeret som klasselærer/dansklærer både i grundskolen (1-6 klasse) samt overbygningen (7-9 klasse).

Jeg har ført eleverne til folkeskolens afgangsprøve i dansk – prøveform A og B, samt i historie og samfundsfag og gennem årene været censor i disse fag.

 

Jeg er tillige uddannet praktiklærer og vejleder for lærerstuderende.

 

Det har altid været mit mål, at eleverne opnår tillid til egne evner. De små hold er netop med til at skabe tryghed, også til at lave fejl, uden selvtilliden vælter.

 

Det trygge læringsmiljø er en forudsætning for, at eleven tør bidrage aktivt i den daglige undervisning, ved fremlæggelse af opgaver og ikke mindst mundtlig eksamen.

Jeg har undervist mange elever med forskellige vanskeligheder, der var 

med til at bremse deres faglige udvikling. Det der giver mig ”det største 

kick” som lærer er, når en elev tilegner sig en metode og kan forstå det,

der tidligere var uforståeligt og svært. - Når de spontant udbryder: ”Nå, 

er det bare sådan man gør? Jamen, det er jo nemt!”

 

bottom of page