top of page

Målsætninger

Alle ansatte på FRITIDSSKOLEN har samme målsætning: At vores elever skal have mest muligt i baggagen efter endt forløb hos os. Ministeriets fokusmål er fundamentet for tilrettelæggelse af vores moduler. Vi er ikke et alternativ til folkeskolen - men et supplement. Vi kan på FRITIDSSKOLEN målrette undervisningen til den enkelte elev og give eleven det løft, der skal til, for at han/hun vil få lukket de "huller", der måtte være opstået. Årsagerne til "hullerne" kan være mange, og derfor er vores tilgang forskellig fra elev til elev. Vi har alle erfaring med elever, der på den eller den anden måde er kommet i klemme fagligt og/eller socialt. En klassestørrelse på max 4 elever sammenholdt med en langvarig pædagogisk indsigt -har vi alle forudsætninger for at give et "løft", hvor det kræves.

Privatundervisning og lektiehjælp tilbydes på folkeskole og gymnasieniveau

Der er mange måder at lære på. Det betyder selvfølgelig også, at der er mange måder at lære fra sig på!

Dette er vi hos FRITIDSSKOLEN.DK klar over. Vores undervisning er tilrettelagt efter hvilke forudsætninger, eleven har, samt hvordan eleven får mest ud af undervisningen.

Det betyder i al sin enkelthed, at vi sætter fokus på den enkelte elev, og at undervisningen tilrettelægges herefter.Vi bruger forskellige undervisningsstrategier for at opnå dette. Om det er Cooperativ Learning eller Howard Gardners "Mange intelligenser" eller en helt tredie strategi, vi vælger at bruge, er helt op til den givne situation.

Din mulighed for at hjælpe dit barn til en bedre forståelse i skolen.

Hos Fritidsskolen.dk dækker vi et bredt felt af kompetencer, og vi ansætter kun undervisere med undervisningserfaring samt et højt niveau inden for det undervisningsfelt, de skal bestride.

Vores undervisere dækker de fleste fag, som folkeskolen tilbyder. Desuden underviser vores lærere også i flg. fag på gymnasieniveau: Dansk, tysk, matematik, historie og fysik.

bottom of page