top of page

Vores mål og værdier

 

Alle ansatte på Fritidsskolen har samme målsætning: At vores elever skal have mest muligt i baggagen efter endt forløb hos os.

Med Fritidsskolen.dk tilbyder vi et supplement til de elever, der kan profitere af ekstra undervisning. Vores mange og gode erfaringer som skolelærere har vist os, at selvom vi gør et godt stykke arbejde i folkeskolen og gymnasiet, er der alligevel en gruppe af elever, som har behov for mere tid, grundigere forklaringer og en mulighed for at modtage en nøjagtig tilpasset undervisning.

Vi forsøger dermed ikke at skabe et alternativ til folkeskolen, men derimod at give disse elever nogle faglig og personlige redskaber, de kan bruge i deres daglige undervisning.

Vi kan på Fritidsskolen målrette undervisningen til den enkelte elev og give eleven det løft, der skal til, for at han/hun vil få lukket de "huller", der måtte være opstået.

Sideløbende med fagligheden arbejder vi målrettet på at skabe motivation hos eleverne. Det er vigtigt, at undervisningen er meningsfuld, således der opnås en erkendelse af ansvar for selv at bidrage til læringen. Den enkelte elev kan dermed medbringe denne motivation tilbage til klassen og fremadrettet profitere af sine nyerhvervede kundskaber.

Kort sagt er vores mål at give eleverne et fagligt løft og motivere dem til at bringe arbejdsmoralen med tilbage til klasseværelset.

Vi tilbyder ikke lektiehjælp, men derimod et nøje tilrettelagt undervisningsforløb, hvor vi kan tage udgangspunkt i lektierne.

Har man svært ved lektierne, ligger hjælpen ikke i at få dem lavet men derimod i, at man opnår den viden der skal til, således at man ikke længere har brug for hjælpen

 

 

Er du interesseret, så tag en tur rundt på siden og se, om vi tilbyder lige netop det, DU har brug for. 

Er der spørgsmål? 

Så tøv ikke med at

    kontakte os.

bottom of page