top of page
Janne Klarlund Callesen

Jeg har været lærer i 15 år og undervist i folkeskolen, på en international skole i udlandet og er til daglig på en privatskole. 

Jeg elsker mit arbejde og det kan mine elever mærke. Jeg tilbyder undervisning i dansk, også hvis man er bosiddende i udlandet som dansker og skal hjem og tilbage til den danske skole.

Jeg underviser også i engelsk fra indskolingen og op til 9. Klassetrin. Udover det, kan jeg også medvirke til et fransk boost.

For mig sker der noget ganske særligt i en undervisningssituation. I mødet mellem eleven og underviseren lægger jeg utrolig stor vægt på, at der skabes et særligt rum af tillid og tryghed. Det er den gode, nødvendige ramme og de vigtige forudsætninger.

Jeg tror på og mener, at alle kan lære.

Jeg har erfaring i at opdage de potentialer og redskaber, der allerede er tilstede i eleven. Det handler for mig om at opdage, udforske og gøre brug af de styrker og dermed tykne de fortællinger, eleven har om sig selv. Alle har styrker, men somme tider er man forhindret i at se dem og udnytte dem.

Vi lærer alle forskelligt og det er min fornemste opgave at kunne facilitere en individuel læring.

Det brænder jeg for.

bottom of page