top of page

Søren Vejle

 

I min tid som underviser har mine primære opgaver været arbejdet som klasselærer samt dansklærer. Jeg var i 9 år tilknyttet overbygningen (7-9 klasse), men har de sidste 4 år arbejdet på mellemtrinnet (4-6 klasse). Dette betyder, at jeg igennem min arbejdserfaring har opnået en specialiseret viden inden for faget dansk. Jeg har de sidste par år desuden undervist privat. Som klasselærer har en af mine vigtigste opgaver været at skabe et rum, hvor eleverne kan og må lave fejl.

Mange børn præges af usikkerhed og hæmmes dermed i forhold til fremlæggelser og andre mundtlige præstationer. Det kræver styrke at turde stå frem, og netop der sætter jeg fokus. Den tryghed, jeg arbejder frem imod, giver eleverne de redskaber, der skal til for at turde.

De sidste 6 år har jeg desuden arbejdet som AKT-lærer (adfærd, kontakt og trivsel), hvilket kvalificerer mig til arbejdet med børn, der har brug for speciel focus.

Jeg har haft 6 hold elever til afgangsprøven i dansk, i både prøveform A og B, og derudover haft elever til prøve i kristendom samt arbejdet som censor i både dansk, samfundsfag og historie. Jeg tilbyder undervisning i dansk samt forberedende kurser i kristendom og historie i forhold til folkeskolens afgangsprøve. Desuden deltager jeg i vores motivationskurser, der er specielt henvendt til elever, der af den ene eller anden grund mangler motivationen ved at gå i skole.

Jeg har i et år været tilknyttet en virksomhed for at forbedre udenlandske medarbejderes danskkundskaber.

Gennem de sidste 8 år, har jeg arbejdet indenfor området AKT (adfærd, kontakt og trivsel). Dette bruger jeg i det daglige for at skabe gode rammer for mine elever til lærerige udfoldelsesmuligheder.

bottom of page