top of page

Helle Ansbjerg

 

Dansk og matematik indskoling og mellemtrin og dansk som andetsprog

Jeg blev uddannet folkeskolelærer i 2008 og har arbejdet i folkeskolen siden jeg startede på seminariet i 2004. Jeg har stor viden og undervisningserfaring i dansk 1-7. klasse og i dansk som andetsprog, men har også undervist i matematik, historie, kristendom og idræt. Udover at være klasselærer på 3. årgang arbejder jeg som AKT-lærer og har derfor stor erfaring i at arbejde med børn, der af den ene eller anden årsag ikke trives eller har andre særlige udfordringer.

For mig er det vig tigt at skabe en positiv relation til eleven, da det er grundlaget for elevens udvikling fagligt og personligt. Eleven skal føle sig tryg og finde glæden og motivationen ved at lære, hvilket jeg tilstræber gennem anerkendende kommunikation og positiv feedback. Jeg møder eleverne på det faglige niveau, de befinder sig på og tilrettelægger min undervisning ud fra de forudsætninger og behov hver enkelt elev har.

 

Eleven skal føle sig tryg og finde glæden og motivationen ved at lære, hvilket jeg tilstræber gennem anerkendende kommunikation og positiv feedback. 

 

 

 

 

 

        

bottom of page