top of page

Aase Rønø

 

Jeg har arbejdet i Folkeskolen i 35 år og sideløbende på gymnasialt niveau i 18 år. På nuværende tidspunkt arbejder jeg inden for fagene tysk og dansk i overbygningen; det vil sige 7, 8. og 9. klasse. Mit speciale er arbejdet med det skriftlige udtryk og fagenes grammatiske korrekthed.Ofte har elever svært ved selve igangsætningen af skriftlige opgaver og dernæst at formulere sig korrekt. Min erfaring viser, at personlig vejledning og kurser på små hold kan have stor gavn for den enkelte elev og giver den sikkerhed, som er nødvendig for et tilfredsstillende resultat.Mit mål med undervisningen er at give eleven de nødvendige redskaber, der kan anvendes til at løse opgaver på egen hånd. Med de store klassekvotienter, vi oplever i folkeskolen, er det ofte svært for en lærer netop at give en personlig vejledning, hvorfor privatundervisning i en periode ofte giver den selvtillid, som for nogle elever kan være en igangsættende faktor.

 

 

Et vigtigt fokusområde for mig er fagenes grammatiske korrekthed

bottom of page