top of page

Ulla Vinther

 

Jeg har arbejdet i Folkeskolen i 30 år. Jeg har undervist i dansk i hele skoleforløbet og i tysk i 6.-10. klasse. I øjeblikket underviser jeg primært på mellemtrinnet (3.- 6.kl).

I 2010 tog jeg en uddannelse som læsevejleder. Mit speciale er således læseundervisning.

Min erfaring viser, at vejledning og kurser på små hold kan få stor betydning for elevens udvikling, både fagligt og selvværdsmæssigt.

Det er mit mål at give den enkelte elev lige netop de redskaber, han/hun har brug for. I forbindelse med dette vil jeg gerne inddrage forældrene, da det er vigtigt for elevens fortsatte læseudvikling, at forældrene hjemme kan støtte eleven i brug af redskaberne.

Kurser på små hold kan få stor betydning for elevens udvikling.

bottom of page