top of page

Jesper Brinck

 

Jesper Brinck. Uddannet folkeskolelærer med dansk og AKT-vejledning som speciale.(Adfærd, Kontakt og Trivsel) Jeg er ligeledes uddannet videocoach i relationskompetencer, samt teamcoach. Jeg arbejder primært med udskolingselever. Ved at arbejde med alt det barnet kan og magter opbygges selvværd og selvtillid. Det skal bruges til at videreudvikle oplærte færdigheder eller lære nye. 

 

Jeg møder eleverne, hvor de er og tager udgangspunkt i deres nærmeste udvikingszone. 

bottom of page