top of page

Uwe Herter

 

 

Jeg har i mange år undervist børn og unge og varetager bl.a. undervisning i dansk, matematik og fysik/kemi. I min undervisning nedbrydes faggrænserne dog ofte og undervisningen baseres på en helhedsorienteret tilgang, da den unge ofte har behov for at læringen tilegnes på mange forskellige måder og varieres, så den bedst muligt imødekommer den unges ressourcer og udfordringer. Jeg underviser primært udskolingselever, gerne i specifikke discipliner som fx grammatik, skriftlig fremstilling (stil) eller grundlæggende matematiske færdigheder og kundskaber, men jeg støtter også i den almindelige lektielæsning, projekter eller hjælper med at forberede den unge bedst muligt til eksamener og afgangsprøver.

 

Jeg har god erfaring med børn og unge, der har været udfordret i deres daglige skolegang og kan medvirke til at opbygge den unges selvtillid og selvværd gennem samtaler og coaching. Jeg er uddannet UU-vejleder og bidrager gerne med fx rådgivning om praktik og/eller det kommende uddannelsesvalg.

 

En særlig styrke i min undervisning er at skabe tillid og lydhørhed såvel hos den stille pige som den ekstroverte dreng.

bottom of page