top of page

Ole Stokkendal

 

Jeg er cand. mag. i historie og geografi fra Aarhus Universitet 1972

Jeg har undervist i fagene historie og geografi  på Rosborg Gymnasium i 38 år i perioden 1973 - 2011. Endvidere har jeg formuleret, kommenteret og vurderet et utal af de store opgaver : 2.-årsopgaver i historie, 3.-årsopgaver, hvor fagene historie og geografi indgår og AT-opgaver, hvor fagene historie og geografi indgår.

Min erfaring er, at hjælp  til at bryde en faglig kode kan sætte en selvforstærkende  proces i gang.

I historie vil det ofte være den kildekritiske metode, der er den forhindring, der skal overvindes. Det drejer  sig ofte om motivanalyse og sund fornuft.

I geografi vil det ofte være forholdsvis simple naturvidenskabelige sammenhænge i specielt meteorologien, der er problemet.

I de store opgaver vil det ofte være hjælp til at bryde en uoverskuelig problemformulering ned til overskuelige delemner¸ der kan arrangeres i den rigtige rækkefølge ved at lave opgaveformuleringen om til en række logiske spørgsmål.

Det handler altså i højere grad om igangsætning end egentlig undervisning.  

 

 

I de store opgaver vil det ofte være hjælp til at bryde en uoverskuelig problemformulering ned til overskuelige delemner.

bottom of page