top of page

Undervisere ved Fritidsskolen, København

Helle T. Ellemann

Spansk og coach

 

Jeg anvender ofte den coachende tilgang til eleven, hvilket giver eleven et større ansvar og derved en mere selvstændig deltagelse i læringsprocessen.

 

Klik på billedet og læs mere

Jesper Brinck

Dansk

 

Ved at arbejde med alt det barnet kan og magter opbygges selvværd og selvtillid. Det skal bruges til at videreudvikle oplærte færdigheder eller lære nye.

 

Klik på billedet og læs mere

Andreas Damgaard

Matematik 

 

For mig er det vigtigt, at eleven finder faget interessant - det er derfor min fornemste opgave, at gøre eleven interesseret.  

 

 

Klik på billedet og læs mere.

Maren Bo

Dansk

 

En god relation er grundlaget for læring. Jeg mener, at eleven skal mødes og anerkendes, der hvor eleven er. Jeg anerkender det eleven kan og arbejder videre derfra.

 

Klik på billedet og læs mere.

Jakob Frost

Tysk, samfundsfag 

 

For mig handler det om fokus på eleven - ikke bare generelt - men på hver enkelt elev. 

 

 

Klik på billedet og læs mere.

Peter Frederiksen

Dansk

 

Når et barn skal lære noget nyt, skal der være en vis forståelse mellem læreren og eleven. Denne "kontakt" er altafgørende for elevens læring.

 

Klik på billedet og læs mere.

Rikke Frederiksen

Engelsk og dansk 

 

Jeg synes, det er vigtigt at hjælpe eleven med at samle sin opmærksomhed, så vi har en fælles oplevelse af tingene. På den måde er det meget lettere at sætte sig nye mål.

 

Klik på billedet og læs mere

Anne Nørregård

Tysk og dansk

 

For mig er det vigtigt, at eleven  oplever et rart og trygt læringsmiljø, da jeg mener,  at det er grundlaget for, at læring overhovedet kan finde sted.

 

 

Klik på billedet og læs mere

Uwe Herter

Matematik, dansk og fysik/kemi 

 

Gennem mange års undervisning og coaching kender jeg børn og unges forskellige måder at lære på. De unge bliver af mig mødt gennem

anerkendende tilgang i et sprog de forstår og respekterer. Læringen foregår på mange måder tilpasset netop dit barns behov og ressourcer.

 

Klik på billedet og læs mere

Simone Christensen

Matematik og Dansk

 

Jeg tror på, at alle børn gerne vil lære og blive dygtige fagligt. Nogle har bare brug for et ekstra lille skub.

 

For mig er det afgørende, at vi som lærere guider vejen til denne læring, og møder den enkelte elev på dets niveau, så den optimale læring kan opnås. 

 

Klik på biledet og læs mere

bottom of page